Ɲ ℳ

آخرین مطالب

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است


ایـــن روزهـــآ

اِפســـآس مے کُـنَــــــم

وَقـتـــے مـــے نِـویـسَـــم

פֿבآ چِـشـمـهـــآیَـش رآ مـــے گـیـــرَב…

وَقـتـــے مـــے פֿـــــوآنَــــم

گـوشـهـــآیَـش رآ…

صـــآבقـــآنِـــہ بِـگــــویَــــم

فِـکــــر مـــے کُـنَـــم

פֿـُـــבآ هَــــم اَز ســـآבگـــےِ مَـــن

وَ פـــرفـهـــآے تِـکـــرآرے اَم

פֿسـتِـــہ شُــــבه اَسـتـــ . . .
نماز که می خوانم، فرشته های بالای سرم عزا می گیرند که چه کنند!
"ایاک نعبد" را، جزء عباداتم بنویسند، یا دروغ هایم!!!!!
آنها خوب می دانند، "من"، "تو" را هم می پرستم...