Ɲ ℳ

آخرین مطالب

۱۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

دنیای مجازی

| شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۵۸ ب.ظ


کی فکر میکرد یه روزی حرفامون رو به آدمایی بگیم
که تا حالا ندیدیمشون...حسرت دیدارت

| دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵ ب.ظ


حسرت یک بار با تو بودن را دارم
نمیدانم چرا
ولی حسی درونم میگوید
این آرزویی محال است
کسی چه میداند
شاید فرض محال، محال نباشد.سکوتت

| پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۸ ق.ظ


حرفی نیست...
خودم سکوتت را معنی می کنم!
کاش می فهمیدی،
گاهی همین نگاه سردت...
روی زمستان را هم کم می کنـــــــــد...بگذار بمانم

| پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ق.ظ


گمم نکن...
در گوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم
فقط...
بگذار بمانم...حجم چشمانت

| پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ق.ظ


آبی بودنت حجم چشمانم را پر کرده است

...

زیبایی چشمان من انعکاس توست...


وقتـی بـودی

| پنجشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۶ ق.ظ


وقتـی بـودی ،

آنقـدر کـوچـک بـودی کـه در قلبـم جـا میشـدی . . .

حـالـا کـه نیسـتـی ،

 اینقـدر بـزرگـی کـه تمـام دنیـا خـالـی اسـت . . !

 جملاتی از دکتر شریعتی

| يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۲۳ ب.ظ


جوهری که هُویَّت خویش را نیافته است ؛

جـوهـــر ِ  رنـــج است! در زندگی طوری باش که آنان که خُــــــدا را نمی شناسند؛

تـــو را که می شناسند خدا را بشناسند


جملاتی از دکتر شریعتی


بوی قفس

| يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۲۱ ب.ظ


هر که به من می رسد ... بویِ قَـفَــــس می دهد!

جـُــز تـــو که  پـَر مـــی دهی ... تا   مــرا!تو و دلم

| يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۱۹ ب.ظ


دِگران گر بروند از نظر، ازدل بروند ...

تو چنان در نظری، گر بروی دل برودقلب دوم

| يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ق.ظ


شنیــده بــودم "پـــــــــــــا" ، "قــلب دوّم" است ... اما بــــــــــــــــــاور نداشتــم !

تــا آن زمــان کــه فــــــــــــــهمیــدم ؛ وقتــی دلِ نــدارم ،

پــایِ ایــــــــــــــــــــستــادن هــم نیســت... !!!